Gör dig K Ä N S L I G

2015-2017

Two proposals for a public art work at Hagaplan, in front of Nya Karoliska Sjukhuset (University Hospital) in Stockholm. There was an initial phase of a six month long placement at the Sandberg lab at Karolinska Institutet 2016. Their research is focused on single cell analyses. This period was concluded in the first idea based proposal, then the project was transformed into a more conventional competition. I entered with proposal Gör dig känslig (Make your self sensitive).

Skissförslag Gör dig känslig, för Hagaplan framför NKS (Stockholm) jan 2017.

Ett landskap bucklar sig på torget med en text, orden föreslår ett förhållningssätt. Sittöns känslig-text är stor, Gör dig-texten är en bronsskulptur, mer behändig att läsa. Gör dig känslig är en gestaltning där alla uttryck önskar stödja kroppens upplevelser, det sensoriska. Att sitta bland bokstäver och text som ett sätt att ta in dem. Ytan på både känslig-textens bokstäver och kullen utförs i relativt slät, “betongig”, aningens varmgulgrå infärgad betong. Den “rivs” vilket ger en plan yta, samtidigt blir det spår efter betongens sandkorn.
Uppifrån byggnaderna som omger torget kan man direkt läsa den stora känslig-texten. Avståndet ger annat fokus. Blockbokstäverna är ca 40 cm höga, i lämplig sitthöjd, med sluttande sidor som också går att vila ryggen mot (då man sitter på kullen). Bokstavstopografin kommer vara uppvärmd vilket förstärker kopplingen till en solhäll och utsträcker solhällens användbarhet över större delar av årscykeln.

Idéskiss: Blick-omfattning för Hagaplan 2015-05-25
Förslaget Blick-omfattning grundas nyfikenhet inför hur naturvetenskapliga fakta framställs visuellt. Samband som har uttolkas ur mångfaldiga dimensioner av mätdata sammanfattas och uttrycks i bild. En bild som förklarar numerära förhållanden, att titta på något verkar förstärka förståelse och möjliggöra kommunikation, även av naturvetenskap. Gestaltningsförslag Blick-omfattning bygger på denna visuella fascination. Jag önskar väcka nyfikenhet hos de som passerar Hagaplan. Nyfikenhet inför kunskap. Nyfikenhet genom konstens uttryck.

Motiven för graal-glas i Blick-omfattning återger det man ser i mikroskåp (efter att ha markerat valda gener med flourecenter), samband mellan geners aktivering i så kallade heat-maps och andra diagram. Bildmaterialet är hämtat ur artiklar och presentationer från Rickard Sandbergs Lab på KI, där jag hade en arbetsplats våren 2015, samt från den proteinatlas (The Human Protein Atlas) som SciL- ifeLab i Stockholm arbetar med.

Valet att återge bildmaterialet som graal-glas är en logisk lek med en vetenskapliga bilden: där samband abstraherade (och förenklade) ur observationer, gjorda för att beskriva livets förlopp – överförs grafiskt som graverad bild i olikfärgade glasskikt, för att blåsas vidare till önskad storlek. Det förvränger motiven aningen. Graal-glasteknikens dynamik tillför en oberäknerlighet som vetenskapen försökt tvätta bort. Abstraktioner möter materian igen.

Commissions
lera1
lera2
känslig_vy_top
känslig_placering
lera4
gör_text1
gör_text2
betongfärgning
känslig_modell2
hagaplan_placering
glipan_m
lera3
blick_01
blick_03
blick_04
blick_05
blick_06
blick_07

Lermodell av "Gör dig känslig". Planerad storlek är 13 x 8 meter, höjd ca 1,70.

Lermodell av "Gör dig känslig". Känsligbokstäverna är ca 2 meter långa, 40 cm höga att sitta på eller luta ryggen mot.

Planritning över kullen, utförd av Anders Mellqvist.

Tänkt placering på Hagaplans torg.

Lermodell av "Gör dig känslig". Texten "Gör dig" kommer ha annan utformning.

G:et i Gör dig-texten, som utförs i brons och blir ca 30-35 cm hög. Ett band som bildar bokstäverna.

Liten modell av Gör.

Infärgning av betong.

3D-modell av kullen, utförd av Anders Mellqvist.

Vy över Hagalplan med kullen inplacerad och träd osv enligt landskapsarkitekternas plan.

Förslag att tillföra den nivåskillnad som finns med blindskrift, som stenar. Stenar placerade att teckna "känslig". Ca 30-40 cm i diameter, väggen sluttar från ca 1,80 till 1,40 m.

Lermodell av "Gör dig känslig".

Blick-omfattning, idéskiss, en grupp graal-glas i utomhusvitriner.

Blick-omfattning, idéskiss, th. en tricoplax i mikroskåp, tv. en dna-gel.

Blick-omfattning, idéskiss, skymd: en heat-map, framför: en fisk i markerat akvarium.

Exempel på graalglas: från SU's samling på Spökslotten samt från Micke Johanssons hytta.

Graverade graal-ämnen, innan blåsning. Från Micke Johanssons hytta.

Dna-gels återgivna i vattenfärg.